- DenBolle.nl - https://www.denbolle.nl -

OM Alkmaar wil zich niet branden?

Van onze Misdaad redactie

Vandaag diende de een van de rechtszaken inzake de problematiek die op www.wiettelerinjehuis.nl [1]wordt beschreven in de rechtbank Alkmaar. De voormalig makelaar is op de strafzitting verschenen waar hem betrokkenheid dan wel facilitering aan hennepteelt ten laste word gelegd en diefstal van stroom.

Afwijkende aanpak.

De verdachte was ter zitting verschenen met zijn advocaat alwaar de politierechter secties uit het ter zitting gebrachte dossier doornam. Zo werd de verdachte uitvoerig bevraagd over zijn aanpak van de verhuur van de woning. De aanpak waarbij, zo bleek na verhoor van een collega van de verdachte, sterk afgeweken werd van de normaal te volgen procedures. In het contract wat door de verdachte werd opgesteld werd tegen de gewoonte van het kantoor in de nuts-voorzieningen op naam van de woningeigenaar gesteld, waar normaal deze op naam van de huurder worden gesteld. De verdachte voerde aan dat dit ter bescherming van de verhuurder was met het oog op de hypotheek verstrekker en ook nam dit op deze wijze een hoop rompslomp weg. De collega van de verdachte verbaasde zich nogal over deze werkwijze en had in het dossier laten benadrukken dat het hierbij zeker niet om een standaard handeling ging. Na een vraag van de politie rechter waarom de verdachte deze werkwijze volgde kwam enigszins ontwijkend als antwoord dat dit al jaren zo door de verdachte werd gedaan en dat dat nooit tot problemen had geleid.

Financiën.

Een ander aspect wat werd aangehaald was de financiële situatie waarin de verdachte ten tijde van de verhuur verkeerde, en waarom er sprake was van het accepteren van contante huurbetalingen. Verdachte vertelde dat hij inderdaad in een slechte financiële situatie verkeerde en soms de ontvangen gelden zelf aan boodschappen spendeerde en daarna pas zijn eigen geld doorstortte naar de verhuurder. Verdachte gaf aan deze contante betalingen te accepteren aangezien de vermeende huurder een marktkoopman was welke grote sommen contant geld voorhanden had en zodoende ook van zijn zwart geld kon afkomen.
Tijdens de bespreking van de financiële situatie werden een aantal contante stortingen besproken waaronder bedragen ter grootte van 4600 euro en 1000 euro die volgens de verdachte dan weer afkomstig waren van de verkoop resultaten van zijn partner die op internet in kleding handelt. Dat hij ondanks zijn penibele financiële situatie dan toch tot de aanschaf van een caravan overgaat wekte bij de rechtbank geen bevreemding.

Tegenstrijdigheden.

Tijdens het bespreken van het dossier kwamen een aantal tegenstrijdigheden naar voren: zo was de vermeende huurder de ene keer een bekende van de verdachte dan weer iemand ‘die in de winkel’ stond. Ook de afhandeling van de identificatie was niet eenduidig: de ene keer was het een paspoort dan weer een rijbewijs. Ook de officier van justitie kwam hier bij haar vragen nog eens op terug.
Ook dat zijn dossier van de verhuur zoek was werd besproken, de verdachte antwoordde daarop “Dat dat inderdaad niet erg netjes verlopen was.” Ook zijn inzet om, toen de betalingen door zijn bekende huurder uitbleven, kreeg de aandacht van de rechter. “Dus als u een aantal maanden niet betaald krijgt rijd u twee keer langs?” Ja, dat was wel wat er gebeurd was. Toen de rechter daarop doorging met “Maar is dat niet vreemd dan, u behartigd de verhuur en krijgt niet betaald. Het komt dan niet op om eens aan te bellen, een briefje te sturen of een deurwaarder in te schakelen?” De verdacht kon ook hiervoor niet duidelijk maken wat zijn beweegredenen waren om niet voortvarender te werk te gaan.

Ook zijn eerdere verklaring dat hij april 2008 in de woning was en dat deze toen een bewoonde indruk maakte werd weerlegd door de rechter middels een verklaring van een buurvrouw van de verhuurder. Deze verklaarde namelijk dat pas in augustus van 2008 er sprake was van een soort van bewoning. Ook hier bleef de verdachte weer een afdoende verklaring schuldig.

Schadeclaim verhuurder.

De verhuurder die ook in de zaal aanwezig was, werd gevraagd naar de opbouw van de schadeclaim, die, zo vertelde de rechter “zo fors was, dat had hij in zijn jarenlange praktijk in strafrecht nog niet eerder meegemaakt.” Na verduidelijking van de schadeclaim van ca. € 109.000 werd deze alsnog ter kennisgeving in het dossier opgenomen.

Officier van Justitie.

Tijdens het requisitoir van de OvJ werd ingegaan op de onregelmatigheden die er in het hele dossier stonden, de zaken die absoluut niet horen bij een ervaren makelaar met 10 jaar ervaring en dat alles toch zeer zeker een sfeer ademt dat er veel zaken niet in de haak zijn. In referte aan beschikbare jurisprudentie werd beschreven dat onvoldoende identiteitscontrole, het niet uitvoeren van controles in de woning kunnen leiden tot kwalijke zaken, waaronder hennepteelt.

Onwetendheid verdachte: OM wil zich niet branden?

Echter het feit dat de verdachte in december 2008 aan de verhuurder verzocht in verband met een brief van de NUON contact met de NUON op te nemen, en daarmee het risico liep van de ontdekking van de in de woning aanwezige hennepkwekerij  overtuigde de OvJ van het feit dat de verdachte geen wetenschap had van de in de woning aanwezige hennepkwekerij.

Dat zowel de vermeende huurder als de makelaar door de brief van de Nuon waren gewaarschuwd en de in de woning aanwezige hennepkwekerij op voorhand hadden geruimd werd een onbesproken gelaten mogelijkheid. Immers de politie trof ten tijde van de inval een reeds volledig gerooide hennepkwekerij aan. De eerdere warmte metingen waren voor december 2008 uitgevoerd en daarna is er geen controle door de politie meer uitgevoerd.
Ondanks alle tegenstrijdigheden, toegegeven fouten, overtredingen van branche regels, en afwijkend financieel gedrag was de OvJ van mening dat vrijspraak geëist diende te worden. Het zal de lezer niet ontgaan dat door het uitvoeren van deze strafzitting formeel gehoor is gegeven aan de uitkomst van de eerdere Art. 12 procedure [2]bij de rechtbank Amsterdam maar dat nog steeds er een verkapt sepot door de OvJ wordt uitgesproken.

Advocaat van verdachte.

De advocaat van de verdachte volgde deze eis, en had, zo bleek tijdens zijn betoog, als strategie willen inzetten op de inmiddels zeer lange tijd die deze zaak had, en vertelde dat het hem verbaasde dat politie en OM zo lang bezig waren met het onderzoek. Derhalve zou de rechter alleen maar kunnen meegaan in de stelling dat een goede procesgang nimmer gevolgd was en domweg te lang had geduurd.

Uitspraak 4 april 2012.

De OvJ vroeg om vrijspraak; de politierechter gaf na kamer beraad aan dat hij op 4 april schriftelijk uitspraak zal doen.