DenBolle's hok

Semi Realtime

Tip : afbeeldingen staan verkleind op de site. Klik erop om ze vergroot weer te geven.
scheidslijn Think! scheidslijn

kijk ook eens hier:

scheidslijnThink! scheidslijnThink! scheidslijnMAG - Motorrijders Actie Groep scheidslijnBoshuizen motorservice raalte scheidslijnLimes ICT scheidslijn

SP – links met rechtse standpunten ?

Niet om nu je mening te beïnvloeden, maar als je kijkt naar de privacy standpunten van de partijen dan zijn de linkse partijen het gunstigst als het gaat om internet zoals het bedoelt is en werkt.  Behalve ?  Die ene ‘ouderwets linkse partij’ : de SP. Tijd om eens navraag te doen vlak voor we in het hokje onze stem mogen uitbrengen.

Een mail gestuurd, maar tot mijn spijt hebben ze nog niet gereageerd. Zegt dat wat over de feitelijke standpunten ?

De mail :

Beste SP,

De SP, de linkse tomaat met een socialistisch gezicht laat het op internet en privacy wetgeving wat afweten. Ze zijn niet pro of contra bij een aantal wezenlijke zaken, zo blijkt uit de interactieve vrijheidsmetersmeter van BOF.

Op ‘linkse’ standpunten scoort de SP matig tot onvoldoende blijkens het overzicht.  Mijn vragen aan jullie zijn als volgt :

a)  Auteursrechthandhaving
Door de huidige wetgeving hebben niet overheidsinstanties steeds meer beperkende invloed internet vrijheid.  Wat is de stelling van de SP ten aanzien van de toenemende beperkingen van internetvrijeheid onder het mom van auteursrechtenhandhaving door organisaties zoals BREIN ?

b) Databankbeveiliging
De SP neemt geen stelling inzake  databank beveiliging.  De overheid heeft een bewezen historie als het gaat om fouten in database beheer en privacytoepassingen. Te denken valt aan het debacle van het Electronisch patienten dossier,  de privacy issues bij de ov-chipknip of de stemcomputers.   Wat is de stelling van de SP inzake eisen en waarborgen die de overheid aan zichzelf en leveranciers stelt bij het gebruik en ontwikkeling van databases en faciliteiten die een gespannen relatie met privacy kunnen opleveren bij fouten en wanbeheer ? Als er sprake is van wanbeheer of misbruik, hoe staat de SP ten aanzien van straffen en sancties?

c) Terrorismebestrijding
“Terrorisme moet effectief worden bestreden, door betere internationale samenwerking van inlichtingendiensten en het opsporen en bevriezen van financieringsbronnen van terroristische organisaties. En door het aanpakken van de structurele oorzaken van terrorisme. Aan nog meer Europese richtlijnen die onze privacy inperken hebben we geen behoefte” Er moet dus meer europees worden samengewerkt zonder europese richtlijnen? Leg dat eens uit ?

d) Rechtsbescherming
Door toenemende digitale datastructuren (ook bij de overheid) in combinatie met het steeds vaker opduikende beveiligingsissues worden steeds meer mensen in meer of mindere mate met identiteitsverwisselingen of zelfs identiteitsdiefstal geconfronteerd.  Hoe denkt de SP hier mee om te gaan en welke mogelijkheden dienen aan de burgers te worden geboden om zich hier tegen te verdedigen of verhaal te halen als eea. inmiddels gebeurd is ?

Met vriendelijke groet,

DenBolle

Eén commentaar op: SP – links met rechtse standpunten ?

  • Legitieme vragen en ja ze beinvloeden wel degelijk mijn keuze. ik vind dat Brein zo snel mogelijk tot terroristische organisatie moet worden aangemerkt.

    Hebben andere partijen, buiten natuurlijk de piraten partij, wel een antwoord op je vragen in hun programma staan?

Commenteer