DenBolle's hok

Semi Realtime

Tip : afbeeldingen staan verkleind op de site. Klik erop om ze vergroot weer te geven.
scheidslijn Think! scheidslijn

kijk ook eens hier:

scheidslijnThink! scheidslijnThink! scheidslijnMAG - Motorrijders Actie Groep scheidslijnBoshuizen motorservice raalte scheidslijnLimes ICT scheidslijn

OM Alkmaar wil zich niet branden?

Van onze Misdaad redactie

Vandaag diende de een van de rechtszaken inzake de problematiek die op www.wiettelerinjehuis.nl wordt beschreven in de rechtbank Alkmaar. De voormalig makelaar is op de strafzitting verschenen waar hem betrokkenheid dan wel facilitering aan hennepteelt ten laste word gelegd en diefstal van stroom.

Afwijkende aanpak.

De verdachte was ter zitting verschenen met zijn advocaat alwaar de politierechter secties uit het ter zitting gebrachte dossier doornam. Zo werd de verdachte uitvoerig bevraagd over zijn aanpak van de verhuur van de woning. De aanpak waarbij, zo bleek na verhoor van een collega van de verdachte, sterk afgeweken werd van de normaal te volgen procedures. In het contract wat door de verdachte werd opgesteld werd tegen de gewoonte van het kantoor in de nuts-voorzieningen op naam van de woningeigenaar gesteld, waar normaal deze op naam van de huurder worden gesteld. De verdachte voerde aan dat dit ter bescherming van de verhuurder was met het oog op de hypotheek verstrekker en ook nam dit op deze wijze een hoop rompslomp weg. De collega van de verdachte verbaasde zich nogal over deze werkwijze en had in het dossier laten benadrukken dat het hierbij zeker niet om een standaard handeling ging. Na een vraag van de politie rechter waarom de verdachte deze werkwijze volgde kwam enigszins ontwijkend als antwoord dat dit al jaren zo door de verdachte werd gedaan en dat dat nooit tot problemen had geleid.

Financiën.

Een ander aspect wat werd aangehaald was de financiële situatie waarin de verdachte ten tijde van de verhuur verkeerde, en waarom er sprake was van het accepteren van contante huurbetalingen. Verdachte vertelde dat hij inderdaad in een slechte financiële situatie verkeerde en soms de ontvangen gelden zelf aan boodschappen spendeerde en daarna pas zijn eigen geld doorstortte naar de verhuurder. Verdachte gaf aan deze contante betalingen te accepteren aangezien de vermeende huurder een marktkoopman was welke grote sommen contant geld voorhanden had en zodoende ook van zijn zwart geld kon afkomen.
Tijdens de bespreking van de financiële situatie werden een aantal contante stortingen besproken waaronder bedragen ter grootte van 4600 euro en 1000 euro die volgens de verdachte dan weer afkomstig waren van de verkoop resultaten van zijn partner die op internet in kleding handelt. Dat hij ondanks zijn penibele financiële situatie dan toch tot de aanschaf van een caravan overgaat wekte bij de rechtbank geen bevreemding.

Tegenstrijdigheden.

Tijdens het bespreken van het dossier kwamen een aantal tegenstrijdigheden naar voren: zo was de vermeende huurder de ene keer een bekende van de verdachte dan weer iemand ‘die in de winkel’ stond. Ook de afhandeling van de identificatie was niet eenduidig: de ene keer was het een paspoort dan weer een rijbewijs. Ook de officier van justitie kwam hier bij haar vragen nog eens op terug.
Ook dat zijn dossier van de verhuur zoek was werd besproken, de verdachte antwoordde daarop “Dat dat inderdaad niet erg netjes verlopen was.” Ook zijn inzet om, toen de betalingen door zijn bekende huurder uitbleven, kreeg de aandacht van de rechter. “Dus als u een aantal maanden niet betaald krijgt rijd u twee keer langs?” Ja, dat was wel wat er gebeurd was. Toen de rechter daarop doorging met “Maar is dat niet vreemd dan, u behartigd de verhuur en krijgt niet betaald. Het komt dan niet op om eens aan te bellen, een briefje te sturen of een deurwaarder in te schakelen?” De verdacht kon ook hiervoor niet duidelijk maken wat zijn beweegredenen waren om niet voortvarender te werk te gaan.

Ook zijn eerdere verklaring dat hij april 2008 in de woning was en dat deze toen een bewoonde indruk maakte werd weerlegd door de rechter middels een verklaring van een buurvrouw van de verhuurder. Deze verklaarde namelijk dat pas in augustus van 2008 er sprake was van een soort van bewoning. Ook hier bleef de verdachte weer een afdoende verklaring schuldig.

Schadeclaim verhuurder.

De verhuurder die ook in de zaal aanwezig was, werd gevraagd naar de opbouw van de schadeclaim, die, zo vertelde de rechter “zo fors was, dat had hij in zijn jarenlange praktijk in strafrecht nog niet eerder meegemaakt.” Na verduidelijking van de schadeclaim van ca. € 109.000 werd deze alsnog ter kennisgeving in het dossier opgenomen.

Officier van Justitie.

Tijdens het requisitoir van de OvJ werd ingegaan op de onregelmatigheden die er in het hele dossier stonden, de zaken die absoluut niet horen bij een ervaren makelaar met 10 jaar ervaring en dat alles toch zeer zeker een sfeer ademt dat er veel zaken niet in de haak zijn. In referte aan beschikbare jurisprudentie werd beschreven dat onvoldoende identiteitscontrole, het niet uitvoeren van controles in de woning kunnen leiden tot kwalijke zaken, waaronder hennepteelt.

Onwetendheid verdachte: OM wil zich niet branden?

Echter het feit dat de verdachte in december 2008 aan de verhuurder verzocht in verband met een brief van de NUON contact met de NUON op te nemen, en daarmee het risico liep van de ontdekking van de in de woning aanwezige hennepkwekerij  overtuigde de OvJ van het feit dat de verdachte geen wetenschap had van de in de woning aanwezige hennepkwekerij.

Dat zowel de vermeende huurder als de makelaar door de brief van de Nuon waren gewaarschuwd en de in de woning aanwezige hennepkwekerij op voorhand hadden geruimd werd een onbesproken gelaten mogelijkheid. Immers de politie trof ten tijde van de inval een reeds volledig gerooide hennepkwekerij aan. De eerdere warmte metingen waren voor december 2008 uitgevoerd en daarna is er geen controle door de politie meer uitgevoerd.
Ondanks alle tegenstrijdigheden, toegegeven fouten, overtredingen van branche regels, en afwijkend financieel gedrag was de OvJ van mening dat vrijspraak geëist diende te worden. Het zal de lezer niet ontgaan dat door het uitvoeren van deze strafzitting formeel gehoor is gegeven aan de uitkomst van de eerdere Art. 12 procedure bij de rechtbank Amsterdam maar dat nog steeds er een verkapt sepot door de OvJ wordt uitgesproken.

Advocaat van verdachte.

De advocaat van de verdachte volgde deze eis, en had, zo bleek tijdens zijn betoog, als strategie willen inzetten op de inmiddels zeer lange tijd die deze zaak had, en vertelde dat het hem verbaasde dat politie en OM zo lang bezig waren met het onderzoek. Derhalve zou de rechter alleen maar kunnen meegaan in de stelling dat een goede procesgang nimmer gevolgd was en domweg te lang had geduurd.

Uitspraak 4 april 2012.

De OvJ vroeg om vrijspraak; de politierechter gaf na kamer beraad aan dat hij op 4 april schriftelijk uitspraak zal doen.

3 commentaren op: OM Alkmaar wil zich niet branden?

 • Richy

  Conclusie: Je kan maar het beste een crimineel zijn, dan wordt je in Nederland in ieder geval goed beschermd en treft je geen enkele blaam en kan je lekker je gang gaan.
  Ik ga maar eens kijken waar ik kan solliciteren voor crimineel. Iemand tips voor mij?

 • FouteMakelaar

  Beste Richy,

  Ik ken wel een aantal VerhuurBemiddelaars waar je zo aan de slag kan. Dragen van een blindoek is wel een pre.

  FouteMakelaar.

 • Als deskundige als Verhuur Veiligspecialist, zien wij steeds vaker betrokkenheid van de crimele wietsector in verband naar verhuurprocessen. Ook politie en KLPD stappen niet door naar de achtergronden van een opzettelijke verhuring met tot doel hennep te telen. Malafide identiteiten, loonstroken en contant geld zijn aan de orde van de dag. In casus kennen wij een soort gelijk geval, waarbij zelfs de makelaar zijn courtage 1500,00 euro zwart in ontvangst nam. Een vaag zwart/ wit kopie van iemand zijn identiteit en een valse loonstrook passeerde de makelaar. Dan gaat er toch ergens een lampje branden zou je zeggen. Maar niets is minder waar, de verhuring passeerde zelfs zonder een getekende huurcontract. De huurder kreeg de sleutels, terwijl de eigenaar geeneens akkoord gaf. Met als gevolg hennepteelt, maar ook hele zware verklaringen rond een dubieuze verhuring. alhoewel ontmantelen van hennepteelt, dit jaar 5400 stuks het voornaamste is. Wordt er gewoon niet onderzocht of er van enige betrokkenheid sprake is door de verhuurbemiddelaar. Daarnaast heeft de politie en KLPD gewoon geen tijd, maar misschien moeten wij dit ook wel in andere hoeken zoeken. Geen wetenschap hebben van de achtergrond aspecten. In de keten van hennepteelt zoekt men wel verbanden naar andere panden. Maar dit is bijna altijd, omdat de verdachte zich verspreekt of men ziet de bevoorrading en achtervolgt voertuigen. De harde kern tot aanpak van de georganiseerde misdaad in hennepteelt zal nooit diep tot aan de wortel gaan. Maar de maatschappelijke schade loopt letterlijk en figuurlijk in de miljarden. Een wet invordering die de crimineel poogt kaal te plukken, stuit op een mager succes. terwijl nota bene, een eigenaar binnen privaatrecht een kale kip ontmoet. Terwijl corporaties convenant na convenant sluit en massa,s aan schade in grote mutatiepotten verdwijnen en beleggers de schouders ophalen. Waarbij beleggingen zelfs gebaseerd zijn op pensioen en toekomstvisie rendement investeringen. Vallen de kleine eigenaren met bosjes om rond de schade en steekt de economie een dolk in de verkoopsector . De kleine man, wordt slachtoffer van het systeem van onbereikbaarheid. Als zelfs een OM geen raad weet om dit soort aspecten goed aan de kaak te stellen, waar gaat dan de georganiseerde misdaad heen. Terwijl een bevlogen politiefunctionaris, welke nota bene betrokken is bij de zogenaamde taskforce hennepteelt kennis maakte met het fenomeen malafide makelaar/ verhuurder. Kreeg ik te maken met een handhaver, welke alleen wenste te ontmantelen, ontmantelen en opiumwet en stelde mij de vraag? Blowt u wel eens? Maar inmiddels zijn de tijden van kwekerij verschuivingen dagelijks aan de orde. Terwijl in Antwerpen wijken ontpoppen rond Nederlandse doelgroepen, de Belgische Rijskwacht wietcouriers van de wegrijden met 17 kilo in de kofferbak. Begint het langzamerhand ook te stinken naar import wiet vanuit de Baltische staten en strijd de overheid tegen hele andere criminele activiteiten die zij niet voor kan blijven. Dat Kroaten en andere wel bekende doelgroepen betrapt worden in de hennepteeltbouw en dat de logistieke henneprocessen zelfs via de wel bekende opslagloodsen langs de snelweg van deur naar deur gaan. Financiert zelfs een gemeente een coffeeshop en sluit men in Amsterdam 4 coffeeshops. Terwijl het bordje coffeeshop pronkt aan de gevel, blijkt dat je daar zelfs geen koffie kunt bestellen. Terwijl wietkwekers zelfs ICEWIET produceren en uitpersen, gaat het THC gehalte met hoge gehaltes keihard omhoog. Een uitgedroogde versie van een plant in een hasjplak. Terwijl in Amsterdam in 1960 zelfs van een hennepkwekerij in een woonboot, werd bezocht met een rondvaartboot. Zal de wiet altijd wel zijn wortels in deze samenleving behouden, maar bestaat nog steeds niet het lef om door te pakken.

Commenteer